Evidence Based Sweden AB erbjuder kurser, seminarier, uppdragsutbildningar inom psykiatri, geriatrik, beroendemedicin, BUP, äldrepsykiatri samt allmänmedicin. Vi samarbetar med erfarna specialister inom psykiatrin, rättspsykiatrin samt barnpsykiatrin. Du som är ST läkare inom dessa områden kan anmäla dig till nedanstående kurser. Kursen i sjukvårdsjuridik är även lämpad för andra specialiteter.

Aktuella kurser:

1. Juridik för allmänläkare, Stockholm, november 2019, Mål a6 och c14.

2. Kurs i psykiatrins juridik, 9-11 oktober, Lipus.

3. Akutpsykiatri, Helsingborg, 23-25 oktober. Lipus.

4. Äldrepsykiatri och demenssjukdomar, Helsingborg, 11-13 mars 2020, Lipus.
    Mer info: https://www.lipus.se/kurs/11518/

5. Psykofarmakologi, Helsingborg, 10-12 juni 2020.

kursanmälan görs genom att skicka ett mejl till info@evidencebased.se
Namn, födelsedatum, mobilnummer samt kliniktillhörigheten ska vara med i anmälan.

Kurserna finansieras med en avgift (8 500 kr), därför det är nödvändigt att din chef har godkänt både kostnaden och deltagandet i kursen när du söker den.

Inloggningsuppgifterna till lärplattformen (Moodle) delas ut ca en månad före kursstart.

Länk till lärplattformen: https://moodle.evidencebased.se

Länk till Facebook